|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-ญี่ปุ่น ในประเด็นเรื่องสังคมเอื้ออาทร ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 04/12/2562 / 119 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (4 ธ.ค. 62) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-ญี่ปุ่น ในประเด็นเรื่องสังคมเอื้ออาทร ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
        นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น และมีการเชิญผู้แทนจาก 3 สาขาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาขาแรงงาน และสาขาสาธารณสุข จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมตามประเด็นหัวข้อที่จะมีการกำหนดในแต่ละปี สำหรับปี 2562 มีการจัดประชุมฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ คือ การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและมีคุณภาพสำหรับการเป็นสังคมเพื่อคนทั้งมวล โดยผู้แทนจากทั้งสามกระทรวงของประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานการดำเนินงานของประเทศในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งในวันนี้ (4 ธ.ค. 62) ได้รับเกียรติจาก Dr. Yasuhiro Suzuki ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด Aichi และรองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กล่าวเปิด การประชุม และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการส่งเสริมการป้องกันอาการสมองเสื่อมเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพและคุณภาพ พร้อมด้วยการนำเสนอจากผู้แทนองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และ องค์การไจก้า รวมถึงการนำเสนอรายงาน โดยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924662

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)