|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี 2562

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 04/12/2562 / 137 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (4 ธ.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของกระทรวง พม. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น ผู้เสียหาย จำนวน 1,537 ราย เลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม. จำนวน 1,463 ราย และอยู่ในสถานคุ้มครองเอกชน จำนวน 74 ราย การเพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการและสร้างรายได้ของผู้เสียหายผ่าน Mobile Application "Protect-U" การสร้างทางเลือกให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ผู้เสียหายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 9.2 ล้านบาท และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้เสียหายที่มีบาดแผลทางจิตใจ เป็นต้น
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. จะนำร่างรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924665

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)