|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

4 - 6 ธ.ค. นี้ พม. เชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับบริจาคของขวัญปีใหม่ส่งต่อให้น้องๆ ในสถานสงเคราะห์กว่า 9,000 คนทั่วประเทศ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 04/12/2562 / 137 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (4 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. ที่ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ..ได้บุญ ภายใต้แนวคิด ให้....ความสุข เพื่อคนที่คุณรัก ให้....โอกาส เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้....ความรัก เพื่อโลกของเรา ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อร่วมส่งความสุข ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
       นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ราษฎรบนพื้นที่สูง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง และพัฒนา เพื่อให้ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการเข้ามา มีส่วนร่ว่มในการรับผิดชอบสังคม เพื่อให้ประช่าชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง    
 
        นายจุติ กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ เป็นการเปิดพื้นที่ด้วยการนำผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มเป้าหมายภายใต้การดูแลของหน่วยงานสังกัดของกระทรวง พม. ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย มาออกร้านจำหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กระเป๋า และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่ายของ สค. สินค้าแฮนด์เมด งานไม้ ของตกแต่งบ้าน จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอและสินค้าพื้นเมืองสะท้อนเอกลักษณ์ชนเผ่าจากศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นต้น
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและสาธิตผลิตภัณฑ์งานฝีมือ อาทิ การแสดงดนตรีจากผู้พิการทางการมองเห็น วง S2S การแสดงวิถีชนเผ่าพื้นที่สูง การแสดงระบำดอกบัว การแสดงดนตรีไทย การแสดงคัพ ซอง (Cup Song) การแสดงเต้นบาสโลบ การแสดงนักมายากลเปลี่ยนหน้า การแสดงกลองยาว และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากบ้านพระพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม จากใจให้น้อง โดยนำของขวัญที่ซื้อในบริเวณงานหรือของขวัญอื่น ๆ มามอบให้ที่บูธจิตอาสา และเขียนคำอวยพรบนการ์ดปีใหม่ เพื่อรวบรวมนำไปส่งต่อความสุขให้กับเด็กจำนวนกว่า 9,000 คน ในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศสังกัดกระทรวง พม. อีกทั้งกิจกรรม ส่งมอบไออุ่น โดยการเป็นจิตอาสาร่วมตกแต่งผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ก่อนนำส่งมอบความอบอุ่นให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในช่วงหน้าหนาว
 
        นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ให้ได้มีอาชีพและรายได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมมอบกำลังใจและส่งต่อความสุขใน โครงการ Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่อยากร่วมบริจาค สามารถร่วมบริจาคและมอบของขวัญ เช่น ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา สามารถส่งมาได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924666

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)