|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. นำผู้แทนคนพิการ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมติดเข็มสัญลักษณ์วันคนพิการสากล ประจำปี 2562

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 03/12/2562 / 95 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (3 ธ.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร ผู้นำคนพิการ และคนพิการต้นแบบ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวกาญจนา พิมพา (ปุ๊กกี้) Miss Deaf Thailand และ Miss Deaf Asia 2019 (คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ติดเข็มสัญลักษณ์วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมพบปะผู้นำคนพิการและคนพิการต้นแบบ ได้แก่ 1) นายดำเกิง มุ่งธัญญา (ไอซ์) ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคนพิการทางการเห็น 2) นายชาตรี กรวัชรธาดา (ต๊อด) นักศึกษาฝึกงาน ช่างยนต์ ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว และ 3) นางสาวกาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss Deaf Asia 2019 ซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมบูธตัวอย่างของร้านกาแฟ 60+ (Sixty plus) ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 โดยมีพนักงานประจำร้านกาแฟเป็นคนพิการ
 
        นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่อง คนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ธ.ค. 62 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ เวลา 15.00 น. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยผู้แทนองค์กรสหประชาชาติ และนายกสมาคมสภาคนพิการ แห่งประเทศไทย 2) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น หน่วยงานดีเด่นด้านการจัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มาตรฐานองค์กรดีเด่นด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ และคนพิการต้นแบบ และ 3) นิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพร้อมชื่นชมคณะเยาวชนพิการไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924657

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)