|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 14

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2562 / 90 / พิมพ์หน้านี้

        เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรมดอนจันพาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development- SOMSWD+3) โดยมี Mr. Thipasorn Sukathammavong รองอธิบดี รองอธิบดี Department of Planning and International Cooperation กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เป็นประธานการประชุม
 
        นางสาวอุษณี กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน และจากประเทศอาเซียนบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมกว่า 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอาเซียนบวกสาม ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล พิจารณาแผนงาน โครงการต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 2559-2563 ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846443

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)