|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 ณ สปป. ลาว

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2562 / 10 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรมดอนจันพาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Social Welfare and Development - AMMSWD) โดยมี ฯพณฯ คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานการประชุม
 
       นายยุพ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และประเทศบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 14 (14th SOMSWD+3) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับทราบผลการดำเนินงานตามความร่วมมือ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศบวกสาม โดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศบวกสาม ได้มอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในระยะต่อไป อีกทั้งยังได้กล่าวถ้อยแถลงให้การสนับสนุนแนวคิดหลักของ สปป.ลาว ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กด้อยโอกาสในอาเซียน (Theme : Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN) พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศบวกสาม ในการผลักดันการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานในระดับภูมิภาคตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม
 
        นายยุพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหพันธรัฐมาเลเซีย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 11 (11th AMMSWD) และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 7 (7th AMMSWD+3) ในปี พ.ศ. 2575 (ค.ศ. 2022) ต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1703979

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)