|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก รับฟังปัญหาผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก พร้อมเร่งพัฒนาทุนมนุษย์

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2562 / 89 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ และสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งตัวแทนชาวชุมชนและเกษตรกร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และทีม พม. One Home จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ร่วมฟังความต้องการและปัญหาต่างๆ อีกทั้งมีการหารือในประเด็นเรื่องการประสานงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล การส่งเสริมด้านอาชีพแก่คนพิการ การสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ปัญหาการเกษตร กรณี การเปลี่ยนชื่อพันธุ์ "ข้าวหอมมะลิ" เป็นข้าวหอมจังหวัด เพื่อราคาที่ดีกว่า และเรื่องการขอรับเงินโครงการอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยขอให้อพม. เป็นผู้ให้การรับรองเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น
 
        นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เนื่องจากมีผู้สูงอายุและคนพิการประสงค์จะรับทราบข้อมูลและสิทธิสวัสดิการทางสังคมที่ตนเองควรได้รับจากภาครัฐ ตนจึงได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่พร้อมกัน เพื่อมารับฟังความต้องการและปัญหาต่างไ ด้วยตนเอง โดยการปรับกระบวนทัศน์ให้เข้าถึงประชาชาชนโดยตรง ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. คือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และคนอีกหลากหลายที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้ครบในทุกมิติ และสิ่งที่อยากทำให้เป็นตัวอย่างคือประเด็นของการพัฒนาทุนมนุษย์
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเรามีเงินลงทุน แต่ไม่มีพนักงานที่มีคุณภาพ เราไม่สามารถสู้คนอื่นได้ ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง แต่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแหล่งอาหารโลก แต่ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ของเรา ให้สามารถไปไขว่คว้าประโยชน์ต่าง ๆ มาให้กับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย. 62) กระทรวง พม. จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ และการพัฒนาอาชีพและศักยภาพสตรี อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องเด็กที่ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเพื่อให้ครอบครัวสามารถเดินหน้าต่อไปได้ สำหรับการสร้างทักษะอาชีพ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร มีทั้งคณะแพทย์ คณะพยาบาล และคณะสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการเรียนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพพร้อมพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846412

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)