|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ผช.รมว.พม. พร้อมสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่ช่วย 14 ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในย่านชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน กทม.

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2562 / 82 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ครอบครัว ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน โครงการ 1 และโครงการ 2 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 
        นายสากล กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์บริการคนพิการ สาขาอ้อมน้อย 3. กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 5.สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน และ 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 14 ครอบครัว ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน โครงการ 1 และ 2 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อาทิ 1) หญิงชราอายุ 80 ปี ป่วยติดเตียงและพิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบุตรสาวที่ประกอบอาชีพค้าขายรายได้วันละ 300 บาท แต่ไม่เพียงพอ และขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลคนพิการติดเตียง 2) ชาย อายุ 44 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว และทางด้านจิตใจจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลคนพิการติดเตียง 3) ชายชราอายุ 64 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว และป่วยด้วยหลายโรคประจำตัว อาศัยอยู่กับภรรยาที่ต้องออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้าน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และ 4) ชายอายุ 23 ปี พิการขา 2 ข้างยาวไม่เท่ากัน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ป่วยด้วยหลายโรคประจำตัว ครอบครัวยากจน และรายได้ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 
        นายสากล กล่าวต่อว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดังนี้ 1) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 2) นำเรื่องของครอบครัวที่มีคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม เข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 3) ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม มั่นคง และถูกสุขลักษณะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4) รักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 5) มอบหมายให้ อพม. ในชุมชน เยี่ยมบ้านเพื่อช่วยดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ 6) ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพและการส่งเสริมรายได้อย่างมั่นคง 7) ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการอื่นตามกฎหมาย และ 8) หาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป
 
        นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษา และความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846230

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)