|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. แถลงเตรียมส่งคณะเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขันเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก ที่สาธารณรัฐเกาหลี และเตรียมจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคใต้ ปี 2562 ที่ จ.กระบี่

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 21/11/2562 / 88 / พิมพ์หน้านี้

           วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายแฉล้ม ทองเกลา ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1) ร่วมส่งแรงใจเชียร์ พก. ส่งผู้แทนเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 2) การจัดงานที่อยู่อาศัยโลก ภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยนายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 
          นางธนาภรณ์ กล่าวว่า โครงการการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เป็นการแข่งขันของเยาวชนพิการเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลระดับประเทศภายในทวีปเอเชีย โดย Rehabilitation International Korea (RI Korea) เป็นผู้จัดการแข่งขัน โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จากนั้น ได้มีการขยายวงกว้างไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จนกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกเมื่อปี 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้คัดเลือกเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 - 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อายุระหว่าง 14 - 22 ปี จำนวน 8 คน และเข้าค่ายเก็บตัวเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) eTool challenge 2) eLifeMap challenge 3) eContent challenge และ 4) eCreative challenge
 
         นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า วันพรุ่งนี้ (22 พ.ย. 62) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้คณะเยาวชนพิการไทยดังกล่าวเข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในฐานะตัวแทนประเทศไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฯ พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนไทยช่วยส่ง กำลังใจแรงเชียร์ให้คณะเยาวชนพิการไทย เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถในเวทีระดับโลก พร้อมคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัล มาสู่ประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจ
 
        นายสยาม กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยในปี 2562 กระทรวง พม. โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น เชียงราย เพชรบุรี และสระแก้ว ตลอดเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2562 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พอช. ร่วมกับขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคใต้ กำหนดจัดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคใต้ ปี 2562 ณ ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบงบประมาณ 16 ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านมั่นคงชนบท เทศบาลตำบลแหลมสัก จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 390 ครัวเรือน อีกทั้งมอบบ้านที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว จำนวน 183 หลัง และมอบบ้านพอเพียงชนบทภาคใต้ ปี 2562 จำนวน 2,203 ครัวเรือน ภายใต้งบประมาณรวม  41 ล้านบาท รวมมอบบ้านทั้งหมด 2,386 ครัวเรือน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการกระบวนการทำงานของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติการลงมือ สร้างบ้าน สร้างชุมชน 3 วันเสร็จ 7 วันอยู่ เวทีเสวนา สร้างบ้านสร้างชุมชน โดยทุกคนร่วมกันสร้าง ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจำหน่ายและจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนในพื้นที่
 
        นายสยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการบ้านมั่นคงชนบท เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนทรายทอง ชุมชนแหลมทอง และชุมชนทับตะวันในเขตเทศบาลตำบลแหลมสัก เนื่องจากมีปัญหาความไม่มั่นคงเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยเนื่องจากปลูกสร้างบ้านในที่ดินป่าชายเลน และบางส่วนอยู่ในที่ดินของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ พอช. จึงได้สนับสนุนให้ชาวชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากชาวชุมชน โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในชุมชน พบว่า มีผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งหมด 427 ครัวเรือน แยกเป็นอยู่ในเขตที่ดินป่าชายเลน 358 ครัวเรือน อยู่ในเขตที่ดินของกรมเจ้าท่า 65 ครัวเรือน และอยู่ในที่ดินเอกชน 4 ครัวเรือน โดยที่อยู่อาศัยมีสภาพแออัด ชำรุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยังมีสภาพปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะ น้ำเสีย ไม่มีระบบการบำบัดจากครัวเรือน ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพานชำรุด โดย พอช. มีการสนับสนุนงบประมาณหลังละ 40,000 บาท ไม่รวมงบสาธารณูปโภค นอกจากการสนับสนุนงบประมาณของ พอช. แล้ว ชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนที่อยู่อาศัยในเดือนเมษายน 2561 อีกทั้งร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ไม่มีรายได้ ไม่มีลูกหลานดูแล ด้วยงบประมาณสร้างบ้านหลังละ 40,000-60,000 บาท โดยชาวชุมชนจะช่วยกันลงแรงก่อสร้างบ้าน และใช้งบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงชนบทที่ พอช. สนับสนุน ขณะนี้ มีการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้ว 6 หลัง นอกจากนี้ พอช. ยังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยใน เขตป่าชายเลนและกรมเจ้าท่าในพื้นที่อื่นๆ ในภาคใต้ จำนวน 9 จังหวัด รวม 56 ชุมชนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846482

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)