|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ชี้แจงกรณีเตรียมปิดบ้านเด็กบุญทอง ที่จังหวัดเชียงใหม่

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 21/11/2562 / 16 / พิมพ์หน้านี้

    วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราว บ้านเด็กบุญทอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะโดนปิด ถ้าภายใน 30 วัน ไม่ยื่นเอกสารทั้งหมด เด็กๆ จะถูกส่งไปศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ว่ามีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลว่ามูลนิธิบ้านบุญทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นสถานสงเคราะห์ ได้ให้การดูแลเด็กชายหญิง อายุระหว่าง 4 - 14 ปี จำนวน 31 คน ซึ่งพลเมืองดีพบว่าเด็กที่อยู่ในความอุปการะของบ้านเด็กบุญทอง มีรอยแผลหรือตุ่มคันตามร่างกาย และสงสัยว่าเด็กได้รับการดูแลไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากโรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และขอหลักฐานประกอบในกรณีที่มูลนิธิบ้านบุญทอง ดูแลเด็กไม่เหมาะสม
 
         นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่มูลนิธิบ้านบุญทอง พร้อมยื่นหนังสือให้เร่งดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์ เนื่องจากได้เลยกำหนดระยะเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน โดยมูลนิธิบ้านบุญทองได้อุปการะเด็กหญิง จำนวน 28 คน โดยปัญหาที่พบคือ การก่อสร้างอาคารสถานสงเคราะห์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก จากนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทนายความตัวแทนมูลนิธิบ้านบุญทอง ได้เข้าชี้แจง แนะนำ ให้บ้านบุญทอง ดำเนินการดังนี้ 1.รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์ ภายใน 30 วัน และ 2. ย้ายเด็กไปยังสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่ดำเนินการขออนุญาต จัดตั้งแล้วในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1703979

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)