|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. รับมอบอุปกรณ์กีฬาและของเล่นจากภาคประชาสังคม พร้อมส่งต่อให้เด็กกำพร้าในจังหวัดภาคใต้

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 05/10/2562 / 139 / พิมพ์หน้านี้

          วันนี้ (5 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จากนายเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA-Bangkok Chapter) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกำพร้า เด็กยากจน และ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสม ตามวัยด้วยกิจกรรมการออกกำลังที่สร้างสรรค์
 
         นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็กจากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA-Bangkok Chapter) โดยจะนำไปส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก จำนวน 5 แห่ง สังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านสงขลา โดยพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์กีฬาและของเล่นสำหรับเด็กให้เหมาะสมตามกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาประเภทต่างๆ ของแต่ละสถานสงเคราะห์เด็ก อีกทั้งพิจารณาจัดสรรให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ต่อไป
 
          "นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้นำของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็ก มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก เยาวชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและมีเด็กจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้อยู่ในความอุปการะด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA - Bangkok Chapter) ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งความห่วงใยให้กับเด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมทางสังคม นำไปสู่พลังในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1846224

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)