|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ผช.รมว.พม. พร้อมสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่ช่วยชาวชุมชนกว่า 80 ครัวเรือน หลังถูกน้ำท่วมขังหลายเดือนจากทะเลหนุน ย่านบางขุนเทียน กทม. พร้อมช่วยครอบครัวหญิงชราพิการ ย่านบางบอน กทม.

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 30/09/2562 / 64 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (30 ก.ย. 2562) เวลา 10.00 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนหลวงพ่อขาว ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมชุมชนหลายเดือน เนื่องจากน้ำทะเลหนุน ณ ซอยเทียนทะเล 19 แยก 2 - 6 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กรณีครอบครัวหญิงชราวัย 62 ปี พิการทาง การเคลื่อนไหว นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในซอยเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง
 
       นายสากล กล่าวว่า วันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหลวงพ่อขาว ภายในซอยเทียนทะเล 19 แยก 2 - 6 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมชุมชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากน้ำทะเลหนุนเป็นประจำ ทำให้น้ำท่วมบ้าน และถนนจนเกิดความเสียหายและความยากลำบากในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่และอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 88 ครัวเรือน ติดกับคลองหัวกระบือ โดยในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปี จะประสบปัญหาน้ำท่วมชุมชนเป็นประจำ ทั้งน้ำท่วมขังในชั้นล่างของบ้านและพื้นที่สาธารณะในชุมชน เช่น ถนนและศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ดูแล เด็กประมาณ 50 คน ทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากน้ำท่วมจะมีการนำเรือออกมารับ - ส่งเด็ก นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้สูงอายุ ที่ป่วยติดเตียงอีก จำนวน 6 คน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตบางขุนเทียน ทราบว่าชุมชนดังกล่าว กคช. ได้จัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัยที่ประมาณปี 2532 โดยได้รับเงินบริหารพัฒนาชุมชนจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นประจำ เดือนละ 5,000 บาท รวมทั้งการดูแลถนนในชุมชน หากมีการชำรุด วันนี้ ตนได้มอบหมายให้ กคช. หารือร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานเขตบางขุนเทียน และผู้แทนชุมชนหลวงพ่อขาว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวง พม. เพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ยืนยันให้มีการสร้างปรับถนนให้สูงขึ้นแทนการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ เพื่อเป็นทางออกของการแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนในระยะยาว ถึงแม้ว่าบ้านเรือนบางหลังจะยังคงถูกน้ำท่วมขัง รวมทั้งการพิจารณางบประมาณสนับสนุนจาก กคช. หรือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำกับผู้แทนชุมชนหลวงพ่อขาวว่า ชาวชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน
 
       นายสากล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในวันนี้ เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหญิงชราวัย 62 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว นอนป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับสามีวัย 76 ปี และลูกชายทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยทั้งสองสามี - ภรรยา มีรายได้จากการเก็บของเก่าขาย รวมทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินที่ปลูกเพิงพัก แต่ขณะนี้ กำลังถูกให้รื้อถอนเนื่องจากเจ้าของที่ดินกำลังขอที่ดินคืน อีกทั้งต้องจ่ายพาหนะเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อไปพบแพทย์เดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 400 - 500 บาท ซึ่งที่ผ่านมา ประธานกรรมการชุมชนการเกษตรบ้านนายผล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน และตำรวจชุมชน ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบรับแจ้งเรื่องศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 พบว่า ครอบครัวหญิงชราพิการดังกล่าวเคยติดต่อแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือและมีการลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนจำนวน 2 ครั้ง อีกทั้งมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นระยะ สำหรับวันนี้ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวในระยะต่อไป โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวง พม. โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และ กรุงเทพมหานคร โดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน รวมทั้งประธานกรรมการชุมชนการเกษตรบ้านนายผล เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวหญิงชราพิการดังกล่าวในระยะยาวต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการหาที่พักอาศัยใหม่ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
 
       "ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่" นายสากล กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1703979

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)