|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พร้อมเปิดการอบรม

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 27/09/2562 / 15 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (27 ก.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดพิษณูโลก ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม.
 
       นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง สนับสนุนและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วหน้า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม "การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660535

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)