|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. แถลงข่าวเตรียมพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งเข้าประกวดชิงรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 25/09/2562 / 34 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660535

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)