|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 25/09/2562 / 39 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นวิศวกรสังคม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660533

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)