|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/09/2562 / 96 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (22 ก.ย. 62) ที่ห้องรับรอง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสังคม โดยคำนึงถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ
 
       นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้รับฟังรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้จากทีม พม. One Home จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. ที่ให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสังคม โดยคำนึงถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ดังนี้ 1. ผู้บริหาร ต้องทำงานเชิงรุก และเป็นนักสื่อสารที่ต้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นองค์ความรู้ต่างๆ 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แบบ One for All ไม่ควรมี อพม. กรม และควรได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งควรดึงสภาเด็กและเยาวชน เข้ามาร่วมเป็น อพม. มากยิ่งขึ้น
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า 3. สถานสงเคราะห์และบ้านพักเด็กและครอบครัว ต้องเร่งสำรวจสภาพอาคารสถานที่ โดยปรับปรุงห้องน้ำเป็นอันดับแรก และเร่งสำรวจความขาดแคลนต่างๆ เพื่อการเปิดรับบริจาค โดยมีเลขบัญชีธนาคาร ให้สามารถบริจาคได้โดยตรง และมีเมนูอาหาร พร้อมภาพประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริจาค นอกจากนี้ ควรมีการอบรมเด็กทุกเช้าและก่อนนอน เรื่องการไหว้ การมีสัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู เพื่อปลูกฝังความประพฤติดี 4. ศูนย์ฝึกอาชีพ ควรมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างอาชีพอิสระที่มี การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราวความเป็นมา (Story) 5. การเคหะแห่งชาติ ต้องเร่งสร้างบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ รวมทั้ง กทม. และปริมณฑล และ 6. การสร้างเครือข่ายกองทัพไซเบอร์ (Cyber Army) ของกระทรวง พม. เพื่อชี้แจงข้อมูลและแก้ไขข่าวให้มีความถูกต้องและมีการแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ในวงกว้างต่อไป ซึ่งเป็นการป้องกัน ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เป็นต้นหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1801640

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)