|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 20/09/2562 / 27 / พิมพ์หน้านี้

      วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 14.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบหมายให้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนกระทรวง พม. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์มหาพน 80 พระคาถาหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660534

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)