|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พร้อมขยายความร่วมมือในอาเซียน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 18/09/2562 / 31 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (18 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 (The 8th International symposium on Special Education (ISSED) : Update Theory & Practice) เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้เสวนาและนำเสนอบทความวิชาการจากประเทศไทย สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น และภูฏาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ผู้ดูแลคนพิการ คนพิการทุกประเภทความพิการ ครูการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ บุคคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน อีกทั้งได้มอบโล่แสดงความยินดีแก่นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสหพันธ์คนหูหนวกโลกปี พ.ศ. 2562หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1660534

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)