|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. นำเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสา"

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/09/2562 / 86 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสา" โดยมี นางสาวสิริวิมล เพิ่มพูนธนาลาภ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ติดเข็มกลัดวันเยาวชนแห่งชาติให้กับนายกรัฐมนตรี นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ฯ นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ และนายชาญชัย อังปิยกุล สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนฯประจำปี 2562 นำเสนอรายละเอียดการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
       นายจุติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและ ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามกฎระเบียบของสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "จิตอาสา" ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 121 ราย จาก 11 สาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย 2) กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม 3) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย และ 4) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร อาทิ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ นางกรุณา บัวคำศรี และนายกำภู ภูริวดล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นต้น ซึ่งในส่วนของผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติอย่างละเอียด สามารถติดตามได้ที่ www.dcy.go.th
 
       "ทั้งนี้ วันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ขอให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงพลังของตนเอง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญ ซึ่งวัยเยาวชนเป็นวัยที่มีพลัง กล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ กระทรวง พม. โดย ดย. พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามคำขวัญวันเยาวชนที่ว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" นายจุติ กล่าวในตอนท้ายหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1801631

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)