หน้าหลัก > เกี่ยวกับกระทรวง > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO) > ข่าวสารซีไอโอ
ข่าวสารซีไอโอ