หน้าหลัก > เกี่ยวกับกระทรวง > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)