อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ผลการดำเนินการ
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน561คน)

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขา
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 
กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัด
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๓๒ จังหวัด และจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูงจากการเป็นประชาคมอาเซียน และบุคลากรกองอาเซียน รวมจำนวน ๔๒ คน เมื่อวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงครามและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จังหวัดสมุทรสาคร
 

Ampawa

หัวข้อ
Download
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100