อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ผลการดำเนินการ
โครงการสร้างความตระหนักรับรู้อาเซียนและความรู้สึกถึงการเป็นประชาคมของภาคประชาชน ประจำปี 2556

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน722คน)

โครงการสร้างความตระหนักรับรู้อาเซียนและความรู้สึกถึงการเป็นประชาคม
ของภาคประชาชน ประจำปี 2556
           กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักรับรู้อาเซียนและความรู้สึกถึงการเป็นประชาคมของภาคประชาชน ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักรับรู้การเป็นประชาคมอาเซียน มีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
 
 
หัวข้อ
Download
โครงการสร้างความตระหนักรับรู้อาเซียนและความรู้สึกถึงการเป็นประชาคมของภาคประชาชน ประจำปี 2556

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100