อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี 2556

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน565คน)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี 2556
ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ทและสปา พัทยา
กองอาเซียน ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมเจรจาต่อรอง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนของข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวข้อ
Download
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี 2556

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100