อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
ผลการดำเนินการ
การจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียนประจำปี 2558

วันที่ 22 พ.ค. 2558

กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
หัวข้อ
Download
การจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียนประจำปี 2558

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100