หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมหารือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและผู้ด้อยโอกาส

พม. จัดประชุมหารือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและผู้ด้อยโอกาส