หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > เลขาฯ รมว.พม. มอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ ระยะแรก ๕๔ โครงการ

เลขาฯ รมว.พม. มอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ ระยะแรก ๕๔ โครงการ