หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปีภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

พม.จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปีภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖