หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี ขับเคลื่อนงานสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พม. จัดมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี ขับเคลื่อนงานสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน