หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นประธาน เปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ และประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นประธาน เปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ และประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว