หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “สื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ” ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ครั้งที่ ๑

พม.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “สื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ” ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ครั้งที่ ๑