หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดแถลงข่าว "งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖" และการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว

พม.จัดแถลงข่าว "งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖" และการประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว