หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การสร้างเสริมสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ"

พม. จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การสร้างเสริมสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ"