หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดระบบคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน"

พม. จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดระบบคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน"