หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สท.พม.เร่งขับเคลื่อนงาน "การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส"

สท.พม.เร่งขับเคลื่อนงาน "การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส"