หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดแถลงข่าว “งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๕” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ (MOU)

พม.จัดแถลงข่าว “งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๕” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ (MOU)