หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > เลขาฯ รมว.มอบโอวาทแก่คณะเยาวขนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่คณะเยาวขน

เลขาฯ รมว.มอบโอวาทแก่คณะเยาวขนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่คณะเยาวขน