หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้ชื่องาน"เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว"

พม.จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้ชื่องาน"เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว"