หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสิญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔

พม.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสิญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔