หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เสนอชื่อคนพิการไทยเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในวาระปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

พม.เสนอชื่อคนพิการไทยเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในวาระปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙