หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕"

พม.แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕"