หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

พม.จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ