หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เผยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อการติดตามรับชมรายการฟุตยูโร ๒๐๑๒

พม.เผยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อการติดตามรับชมรายการฟุตยูโร ๒๐๑๒