หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"อาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย"

พม.เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"อาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย"