หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ทิศทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไกกองทุน"

พม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ทิศทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไกกองทุน"