หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > วิเชียร ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร "

วิเชียร ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร "