หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ "โครงการคนไทยใจอาสา ปี 2555"

พม.จัดการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ "โครงการคนไทยใจอาสา ปี 2555"