หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม งบปี 55 กว่า 90 ล้านบาท กระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

พม.ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม งบปี 55 กว่า 90 ล้านบาท กระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น