หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดงานสมัชชาขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทยปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น "พลังผู้หญิงไทยกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

พม. เปิดงานสมัชชาขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทยปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น "พลังผู้หญิงไทยกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"