หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปพม.เปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุก"

ปพม.เปิด"โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุก"